NAF-cursus basis-stepinstructeur (2021)

Steppen is hot

Steppen is een van de snelst groeiende sporten van Nederland. Niet verwonderlijk: steppen is laagdrempelig, geeft weinig kans op blessures, is op alle niveaus te beoefenen en is daarmee toegankelijk voor tal van doelgroepen. Stepsport past dan ook bij uitstek in de doelstelling van ‘Een leven lang bewegen’. Overal in het land zien we groepen en groepjes ontstaan van mensen die met elkaar gaan steppen. Degene met de meeste stepervaring leert daarbij meestal de anderen het steppen. Voor zover daaraan iets te leren valt natuurlijk; op een step staan en dan afzetten kunnen we immers allemaal…

Goed steppen is echter meer dan dat. Dat wil zeggen, steppen met een goede steptechniek is meer dan dat. Een goede steptechniek maakt het steppen makkelijker, minder inspannend. Maakt het mogelijk om met dezelfde stepinspanning grotere stepuitdagingen aan te gaan. Langere ritten te rijden of op een hoger tempo te steppen.
Goed steppen kun je leren. Je leert dat echter alleen van iemand die zelf goed kan steppen. En niet alleen dat, je leert het alleen van iemand die zijn/haar eigen stepkennis en –vaardigheid goed kan overdragen. De stepteams in Kamperzeedijk, Rotterdam, Twente, Woudenberg (‘Verse Kip’) en Zwolle beschikken over gekwalificeerde instructeurs. Een aantal stepgroepen en -groepjes ook: Steppen in Amersfoort, Step4fun Amstelveen, Steppen in Barneveld, Bolswarder Step Vereniging, De Carolussteppers Brasschaat (BE) en Stepclub Doesburg. De meeste stepgroepen en -groepjes echter niet. En dat is jammer…

Cursus voor basis-stepinstructeurs

Steppen blijkt bij uitstek geschikt om mensen in beweging te krijgen. Dat maakt het belangrijk dat we hen het steppen goed aanbieden. We willen ze tenslotte niet alleen aan het steppen krijgen, maar ook aan het steppen houden. Daarvoor is meer nodig dan alleen het kunnen aanleren van een goede steptechniek. Enerzijds verlangt dat maatwerk op individueel niveau. Wat zijn de wensen en mogelijkheden en beperkingen van de stepper? Hoe kun je hem/haar adviseren en stimuleren bij zijn/haar verdere sportieve ontwikkeling? Anderzijds gaat het dan om hoe je al die individuele wensen en doelen zo goed mogelijk kunt inpassen in een groepsactiviteit. Steppen doe je immers veelal in een groep; dan is het wel zaak om het voor iedereen leuk te houden. Dat combineren van individuele behoeften in een groepstraining maakt goed training geven aan steppers best een uitdaging!

Het zelfstandig voorbereiden, uitvoeren en evalueren van stepactiviteiten voor verschillende doelgroepen vraagt kennis en kunde. Laat staan het daarbij inspelen op het niveau, de beperkingen en de behoeften van de deelnemers. Niet iets dat je zomaar aan komt waaien… Om hierin te voorzien organiseren we als NAF, als Nederlandse Autoped Federatie, een cursus basis-stepinstructeur. Deze cursus wordt voor een derde keer verzorgd. Om daarbij ieder van de cursisten voldoende aan bod te laten komen, beperken we de cursusgroep tot maximaal 12 deelnemers.

Docenten

De cursus basis-stepinstructeur wordt verzorgd door Bert Poelman en Mario Reijne. Bert Poelman’s achtergrond ligt in het militaire sportwezen. Hij is dus eigenlijk een beroepsmatig sportadept. Daarnaast/daarna heeft hij zich gekwalificeerd als trainer in een diversiteit aan sporten. Bert brengt dan ook een schat aan trainingskennis en -kundigheid in de meest brede zin.

Mario Reijne stond mede aan de basis van het florerende Woudenbergse stepteam ‘Verse Kip’. Zelf is hij een zeer ervaren en succesvol stepsporter. Daarnaast geldt hij als een van de grondleggers van ‘de Hollandse school’ in het steppen, de grondig doordachte en doorontwikkelde manier van steppen die we hier in Nederland hebben ontwikkeld. Dat we daarin/daarmee nogal succesvol zijn, laat de medaillespiegel van het afgelopen WK wel zien. Efficiënt leren steppen is niet alleen van nut voor wedstrijdsteppers maar iedere stepper heeft daarvan profijt, meent Mario. Wij menen dat met hem.

Programma (2021)

Wat komt er in de cursus aan bod? We schreven het al, het gaat om de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van stepsporttrainingen. De cursusdeelnemer leert:

Toegegeven: best pittige kost, die is uitgewerkt in een best pittige reader. Van de cursusdeelnemers wordt dan ook een serieuze voorbereiding op de lessen gevraagd. Zonder dat ga je je de inhoud van de lessen niet eigen maken, helemaal niet als het je ook nog aan een gedegen ondergrond in sportkennis ontbreekt. Zijn echter begrippen als hartslagtraining niet vreemd voor je, dan wordt het allemaal een stuk makkelijker…
Aan wat voor niveau moet je denken? Om met voldoende kans van slagen aan deze cursus deel te kunnen nemen is een werk- en denkniveau op tenminste MBO+ peil nodig. Anders wordt het wel heel lastig…

’Bijspijkertraject’

Eerste vereiste voor een steptrainer is – vanzelfsprekend – zelf goed kunnen steppen. Niet alleen om de steppers die je begeleidt dingen te kunnen laten zien. Ook bijvoorbeeld om ze uit te kunnen duiden hoe het voelt. Wat voel je wanneer je dat onderdeel van de beweging goed doet, en hoe voelt het wanneer je doet wat de stepper doet? Binnen de korte opzet van de cursus basis-steptrainer past echter niet, dat de deelnemers daarin eerst nog moeten leren hoe ze zelf goed moeten steppen. Die kennis/kundigheid wordt aan het begin van de cursus ‘eigen’ verondersteld. We zijn ons ervan bewust dat daar een uitdaging ligt…

Voorafgaand aan de cursus is er daarom op 20 maart 2021 in Zeist een intakedag. Mensen die zich opgeven om deel te nemen aan de cursus en in eerste aanleg worden geselecteerd, ontvangen daarvoor een uitnodiging. Uiteraard willen we kennismaken en horen we graag waarom je jezelf als steptrainer wilt kwalificeren. Net zo belangrijk echter, is dat we je op je step willen zien staan. De Zeister skeelerbaan leent zich uitstekend om op te steppen, en dat is dus wat we daar gaan doen. Geen zorg, je hoeft nog niet perfect te kunnen steppen. Daartoe organiseren we voor alle deelnemers een bijspijkertraject. 27 maart en 10 april 2021 verzorgen we 2 keer een intensieve steples, waarin je onder begeleiding van ‘professor Mario’ leert om goed te steppen. Goed als in ‘op trainersniveau’. Aan het eind van dit traject is er een check, en uiteraard hopen we dan dat je goed genoeg stept om ‘door’ te kunnen naar de eigenlijke cursus.

Selectie

Zijn er meer belangstellenden dan de 12 cursisten die we in deze cursus kunnen plaatsen? Dat betekent dat we moeten kiezen. De voorkeur ligt in dat geval bij mensen die nu al een trainersrol vervullen bij een stepgroep, of de ‘trekker’ daarvan zijn. Dat laatste betekent namelijk veelal dat je eigenlijk ook die eerste rol moet invullen. Jij bent dan doorgaans degene die de nieuwe steppers onder je hoede neemt, die hen de basisbeginselen bijbrengt, die de steprit met de groep coördineert en organiseert en die daarmee dus eigenlijk de training verzorgt. Binnen deze groep hebben mensen die zo’n rol vervullen bij een van de NAF-predikaatclubs (stepgroepen die collectief aangesloten zijn bij de NAF) een pre. Dat geldt met name voor predikaatclubs die nog niet over een gekwalificeerde trainer beschikken. Logisch, de NAF-predikaatclubs zijn immers onze ‘eigen’ clubs; zij hebben daarom een streepje voor. Tweede selectie-item is spreiding over het land. Het aantal plaatsen waar je nu gekwalificeerde steptraining kunt krijgen is gering. Dat betekent dat mensen die ècht goed willen leren steppen daar nu van heinde en verre naartoe rijden. Het zou fijn zijn als er in steeds meer regio’s in Nederland mensen zijn die goed steptraining kunnen verzorgen. Mensen waar je echt goed leert steppen, en die aan steppers ook een echt goed doordachte stepinstructie kunnen geven.

Last but not least: erkenning

Aan de cursus is – jawel – een examen verbonden. Twee zelfs, een theorie-examen en een praktijkexamen. Dat laatste houdt het geven van een praktijkinstructie in. Logisch, want dat is waarvoor je wordt opgeleid. Daartegenover staat echter ook wat. Rond je beide examens met goed gevolg af, dan mag je jezelf NAF-erkend basis-stepinstructeur noemen. Die erkenning geldt voor drie jaar, dus van juni 2021 tot en met mei 2024. Om haar nadien geldig te houden dien je aan nog nader vast te stellen bijscholingsvereisten te voldoen.

Kosten en verder praktisch

Voorwaarde voor deelname aan de cursus NAF-erkend basis-stepinstructeur is dat je lid bent van de NAF. Ben je dat nu nog niet, dan kun je naast je inschrijving voor deze cursus meteen ook het NAF-lidmaatschap aanvragen.
Het verdient aanbeveling wanneer je als trainer beschikt over een geldig EHBO- of BHV-diploma (of gelijkwaardig) om bij eventuele ongevallen tijdens het steppen eerste hulp te kunnen verlenen. Realiseer je verder dat wanneer je als trainer wilt gaan werken met jeugdleden, er in vrijwel alle gevallen om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) zal worden gevraagd.

Intakedag

Let op: op uitnodiging!
Datum: 20 maart 2021.
Tijd: nog nader te bepalen, vermeld in je uitnodiging.
Locatie: Restaurant Blik @ Burgers / Skeelerbaan Schaats- en inline-skatevereniging Zeist, Filosofenlaantje 9, Zeist
Deelnamekosten: geen, consumpties en evt. lunch voor eigen rekening.
Belangrijk: je eigen step meenemen, fietshelm verplicht en sportkleding aanbevolen!

Bijspijkertraject steptechniek

Let op: alleen op uitnodiging!
Lesdata: les 1 op 27 maart 2021, les 2 op 10 april 2021. Bedoeling is dat je aan alle 2 lessen deelneemt.

Tijd: startklaar met je step om; volgt nog.
Locatie: Skeelerbaan Schaats- en inline-skatevereniging Zeist, Filosofenlaantje, Zeist
Belangrijk: je eigen step meenemen, fietshelm verplicht en sportkleding aanbevolen!

Cursus basis-stepinstructeur

Let op: op toelating!
Lesdata: lesdag 1 op 1 mei, lesdag 2 op 8 mei, lesdag 3 op 29 mei, lesdag 4 en examen op 12 juni 2021.
Je deelname aan alle lesdagen is voorwaarde voor je deelname aan het examen.

Tijd: inloop vanaf 9:45 uur, start les om 10 uur, einde les omstreeks 16 uur.
Locatie: volgt nog, hoogstwaarschijnlijk Amersfoort
Deelnamekosten: € 275/deelnemer*, koffie en thee is inbegrepen maar neem je eigen lunch mee.

*) Ga je een trainersrol vervullen bij een NAF-predikaatclub die nog niet over een gekwalificeerde trainer beschikt en wel 10 of meer leden heeft? Dan word je niet alleen bij voorrang geplaatst maar neemt de NAF ook de kosten van jouw basis-stepinstructeurscursus voor haar rekening. Dat aanbod geldt voor één trainer per club en voor maximaal drie deelnemers per instructeurscursus.
Is jouw stepgroep nog geen NAF-predikaatclub? Geen nood, natuurlijk kan jullie groep zich als NAF-predikaatclub aanmelden!

  Inschrijven voor Cursus basis-stepinstructeur (2021)

  mogelijk tot en met vrijdag 26 februari 2021

  Voornaam:

  Achternaam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  E-mailadres:

  Geboortedatum:

  Geslacht:

  Telefoon:

  Ik ben nog geen NAF lid maar word meteen lid:

  ja