Stepsport

De NAF maakt binnen de stepsport onderscheid tussen recreatief en competitief gebruik van de step. Alle steppers zijn sportief.

Competitief
Steppers die zich bezighouden met trainen voor- en deelname aan wedstrijden, worden gezien als competitieve steppers. Deze steppers richten de aandacht op trainen en snelheid.

Recreatief
Woon-werkverkeer en tourtochten worden gezien als recreatief stepgebruik. Hierbij draait het vooral om het opbouwen van conditie, om ‘samen’ en gezellig steppen en voor sommigen het maken van kilometers.