Organisatie Nederlandse Autoped Federatie

Back to welkompage
 Dutch autopedcalendar

International events

Autoped links

Autoped raceresults

Mail us: thijza@pi.net

 


 
Reglementen Nederlandse Autoped Federatie


Voor vragen, opmerkingen of suggesties mail de reglementencommissie.

NAF-WEDSTRIJDreglement 1.11 (laatste update 20 okt. 2014)
Dit reglement bevat naast de nafcups tevens regels voor het NK sprint, estafette en individueel.

NAF-Wedstrijd-ORGANISATIEreglement 1.4 (laatste update 20 okt. 2014)
Dit reglement bevat naast de competitiewedstrijden tevens regels voor het NK sprint, -estafette en -individueel.

NAF-RECORDreglement 1.1 (laatste update 13 april 2010)


NAF-reglementen commissie:

De commissie houdt zich bezig met de reglementen in de tour en wedstrijdstepsport.

Allard Nap voorzitter reglementen commissie
Gerard van Oorschot lid reglementen commissie
Harry Hutten lid reglementen commissie
PieterJan Rozing lid reglementen commissieOverige downloads:

NK Sprint | tellings sheet in Excel voor puntentelling.NK wisselbekers vervangen door certificaat

De wisselbekers werden in 2011 voor het laatste defenitief weggeven aan de kampioenen. Sinds 2012 werken we met een officieel NK certificaat (dat kampioen ook mogen houden) en zo hebben ze dus altijd een officieel bondsbewijs van hun titel.


Back to index
Nederlandse Autoped Federatie