Organisatie Nederlandse Autoped Federatie

Back to welkompage
 Dutch autopedcalendar

International events

Autoped links

Autoped raceresults

Mail us: thijza@pi.net

 


 
Reglementen Nederlandse Autoped Federatie


Voor vragen, opmerkingen of suggesties mail de reglementencommissie.

NAF-WEDSTRIJDreglement 1.10 (laatste update 9 november 2013)
Dit reglement bevat naast de nafcups tevens regels voor het NK sprint, estafette en individueel.

NAF-Wedstrijd-ORGANISATIEreglement 1.3 (laatste update 9 november 2013)
Dit reglement bevat naast de competitiewedstrijden tevens regels voor het NK sprint, -estafette en -individueel.

NAF-RECORDreglement 1.1
(laatste update 13 april 2010)


NAF-reglementen commissie:

De commissie houdt zich bezig met de reglementen in de tour en wedstrijdstepsport.

Allard Nap voorzitter reglementen commissie
Gerard van Oorschot lid reglementen commissie
Harry Hutten lid reglementen commissie
PieterJan Rozing lid reglementen commissieOverige downloads:

NK Sprint | tellings sheet in Excel voor puntentelling.NK wisselbekers

Mededeling: Vragen hierover of over inleveren van de wisselbeker, dan wel naamgrafering. Elke deelnemer die een wisselbeker ontvangt dient deze zelf weer mee te brengen naar het betreffende NK of een maand voortijdig in te leveren bij Margriet Reijne.
Dit kan bij de wedstrijden.
Levert met de beker niet op tijd in of reageert met niet op verzoeken dan volgt een boete.

De wisselbekers worden in 2011 voor het laatste defenitief weggeven aan de kampioenen. Daarna werken we met een officieel NK certificaat (dat kampioen ook mogen houden) en een online kampioenen ere galerij.

Margriet Reijne (lid Wedstrijdcommissie)
Back to index
Nederlandse Autoped Federatie