Wedstrijdreglement

De NAF beschikt over een gedetailleerd wedstrijdreglement waaraan elke wedstrijddeelnemer aan een NAF-wedstrijd zich dient te houden. Het reglement wordt beheerd en onderhouden door de wedstrijdcommissie.

De afgelopen jaren zijn er meerdere reglementen geschreven voor verschillende doeleinden. Eén van de doelstellingen van de wedstrijdcommissie is om deze reglementen volledig te herzien en samen te voegen tot één geheel.

Wedstrijdreglement
Dit is het reglement dat iedere deelnemer dient te kennen.

Wedstrijdorganisatie reglement
In dit reglement staan alle eisen en regels die een wedstrijdorganisatie dient te kennen.

Recordreglement
Dit reglement bevat alle informatie over recordpogingen op de step in Nederland.